Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Xăm

Nè hỡi 500 người anh chị em xã hôi. Liệu xăm như vầy có… nhột lắm không? Liệu tôi là đờn ông tuổi 20+ có nên xăm như vầy không?

Canh me miết tới bữa nay ngày Cá Tháng Tư April Fools’ Day 1-4, tôi mới dám hỏi xã hội á. Xin thề với tư cách đệ tử Bác Ba Phi, tôi hỏi thiệt á, không hề có ý đâm chọt, càm ràm ai đâu.

P.H.P.