Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

YouTube “làm ngơ” với những video đầy ngông cuồng để kiếm tiền?

Một thực trạng mà ta phải chấp nhận sống chung với nó khi không thể tách ra khỏi nó. Tốt xấu chỉ còn biết dựa vào nội lực của mỗi người. Mà nội lực thì tùy vào sự trang bị của mỗi người.

Bạn tôi viết nên tôi tiếp tay chia sẻ á.

Xin mời bạn đọc bài trên báo Dận Trí.