Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Biết sống…

Theo dõi báo chí Mỹ, người ta dễ nhận ra hình như hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sinh ra là để… choảng nhau triền miên multi-episode multi-season. Hình như chỉ có tổng thống là người làm cho nước, cho dân và là muc tiêu cho đáng bên kia xâu xé cho tới mãn nhiệm kỳ nhiều khi vẫn chưa dứt.

Thiệt ra đó là một đặc trưng của nền dân chủ phương Tây mà cả người dân lẫn thiết chế nhà nước phải đạt tới một cảnh giới nào đó mới có thể chấp nhận được. Các nước chưa tới tầm mà học đòi theo ắt rối tung. Vậy nên ai đó phải biết gạn đục khơi trong, biết chọn lọc tìm ra những khía cạnh mà mình ưng cái bụng nhứt để đêm về…nằm mơ… Biết chấp nhận cuộc sống như mình đang sống nhiều khi không đồng nghĩa là an phận. Đó là chân lý mà tôi rút ra được sau ngần ấy năm sống bên cô hàng xóm…

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.