Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Cách cài đặt và sử dụng Google Assistant Tiếng Việt trên thiết bị Android và iOS

Sáng 8-5-2019, bộ phận truyền thông của Google ở Việt Nam đã cung cấp cho giới truyền thông hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng trợ lý kỹ thuật số Google Assistant Tiếng Việt trên thiết bị Android và iOS. Sau khi cung cấp cho các thiết bị Android từ ngày 6-5-2019, phiên bản Google Assistant Tiếng Việt cũng đã có mặt trên các thiết bị iOS từ ngày 8-5-2019 thông qua bản cập nhật mới nhất trên App Store.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.