Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024

Lên không xuống…

Tôi nghĩ chắc cũng chỉ có số ít cán bộ trong quy hoạch có được nội công thâm hậu “lên không xuống, vào không ra” như thế này.

Thực tế cái gì cũng có “nhiệm kỳ” của nó, không phải cứ hễ “lên không xuống, vào không ra” là các bên đều thích thú đâu. Nằm dầm dề ở lâu một chỗ mệt và chán lắm á.

Cô bạn đồng nghiệp Đinh Thu Hiền ở báo Phụ Nữ Việt Nam chỉ buông một câu: “Thương cho cán bộ”.

Phần mình, có lẽ tôi cũng startup bằng cách môi giới cho hãng dược Pfizer Inc. qua tham khảo xứ Việt để cải tiến Viagra 4.0. Làm sao không sướng khi không cần lạm dụng hóa chất mà vẫn có thể “lên không xuống, vào không ra” kia chớ.

Các bác sĩ Nam khoa ở Bệnh viện Bình Dân chắc có thêm một liệu pháp để kê toa: “Làm cán bộ”.

P.H.P.