Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Chúc mừng Phật Đản PL 2563 – Happy Vesak Day 2019

Xin chúc mừng các bạn tôi tin vào Đức Phật nhân ngày Đại lễ Phật Đản Rằm tháng Tư Kỷ Hợi 2019 (năm Phật lịch 2563).

Xin gửi tặng các bạn 8 chữ vốn là một niệm thức đã đi cùng tôi vượt qua 3.000 thế giới trên con đường trần gian sinh ký tử quy vạn vật vô thường duy đạo là đường:

Trí sáng, Tâm lành

Trí an, Tâm ấm

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh gốc: Internet. Thanks.