Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

4. Norway – Nigeria (9/6/2019): 3-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.