Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Chẳng dễ làm người tiêu dùng thông minh….

Khi giá bán hàng không chênh lệch bao nhiêu, bạn sẽ chọn:

1. Hàng thương hiêu quốc tế của Trung Quốc được lắp ráp tại Việt Nam hoặc ngay tại Trung Quốc?

2. Hàng thương hiệu nội địa Việt được gia công tại Trung Quốc hay lắp ráp tại Việt Nam bằng linh kiện Trung Quốc?

Xin miễn bàn nếu ai đó lôi cái lòng yêu nước vào đây.

Làm người tiêu dùng thông minh giữa chợ bát nháo chẳng dễ chút nào.