Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Thương hiệu

Đừng đánh một thương hiệu. Hãy nhằm thẳng vào những kẻ làm xấu của thương hiệu đó. Trừ khi thương hiệu đó được dựng lên từ gian trá, chiêu trò – đặc biệt là lừa bịp người tiêu dùng.

Đằng sau một thương hiệu là những câu chuyện và nhiều số phận con người.

Hãy để thị trường và người tiêu dùng quyết định số phận một thương hiệu.

P.H.P