Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Cái lon Coca

Với cái case study đang ồn ồn này, các hãng có sản phẩm đóng LON cần cẩn trọng. Các nhà sản xuất và kinh doanh CARD cũng cẩn thận – không nên phiên âm sang tiếng Việt để tránh bị bỏ dấu bậy bạ như chị gì đó ở cái cục gì đó nghĩ vậy.

Nhân tiện, thuyết âm mưu nói rằng Cô Ca Cô La có một campain tiếp thị quá đỉnh. Nếu thiệt vậy thì Cô Ca rồi Cô La cũng là cô.

Bài có liên quan có tại đây.