Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Đi thiệt là xa…

Nghe Chế Linh ca bài hát vàng khè Trong Tầm Mắt Đời của Tú Nhi, cái mà “Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa” để có thể trải nghiệm cảm giác nhớ nhà.

Vì thế, tôi đã book xxx để đi từ Cholon ra Saigon!

(xxx chừa trống chờ hãng vận tải nào đó quảng cáo)

P.H.P.