Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Tỉnh Trà Vinh ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính

Chính quyền tỉnh Trà Vinh ngày 28-6-2019 đã chính thức ký kết hợp tác khai thác tính năng của ứng dụng Zalo dể phục vụ cải cách hành chính ở địa phương. Từ nay, người dân và doanh nghiệp đã có thể tra cứu thông tin hồ sơ, đánh giá sự hài lòng với sự phục vụ hành chính, liên lạc với cơ quan chức năng,… qua “Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh” trên Zalo.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.