Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Xe điện phải lắp âm thanh nhân tạo

Từ ngày 1-7-2019, các hãng sản xuất ô tô động cơ điện tại Châu Âu sẽ phải lắp bộ tạo âm thanh mang tên Acoustic Vehicle Alert System (AVAS, hệ thống báo động xe bằng âm thanh). Các xe hiện đang lưu thông trên đường sẽ phải lắp hệ thống AVAS này trước ngày 1-7-2021 nếu muốn được phép tiếp tục hoạt động.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.