Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Happy Independence Day 4th of July

HAPPY 243rd INDEPENDENCE DAY 4th OF JULY.

Xin chúc mừng các bạn tôi là công dân Hoa Kỳ.

Congrats to all US citizens my friends.

God bless America where my friends and loved ones are.

PHẠM HỒNG PHƯỚC