Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Cái tóc là góc con người…

Cái răng, cái tóc là góc con người.

Cuộc đời bạn sau trưởng thành sẽ trải qua những cột mốc:

– Nửa tháng hớt tóc một lần.

– Mỗi tháng hớt tóc một lần.

– Hai tháng hớt tóc một lần.

– Cuối cùng chẳng cần phải mua shampoo gội đầu nữa.