Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

“Nữ hoàng” gì….

Cô hàng xóm sáng nay (10-7-2019) đọc báo Tuổi Trẻ nói về giá mua danh hiệu “nữ hoàng” bèn thắc mắc: “Em mần phân bón, giờ xách trăm triệu đi mua danh hiệu, vậy em sẽ được gọi là gì?”

Tôi thiệt thà: “Nữ hoàng Phân”.

Vậy mà cô hàng xóm giận là làm sao?

P.H.P.