Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Sữa bò… có ngu…

XẢ STRESS CUỐI TUẦN

Người xứ Việt thiệt là mâu thuẫn và ác với trẻ nít. Hễ nói tới cái sự ngu là ai cũng lôi con bò ra dẫn chứng với cái chân lý được cho là từ ngàn xưa truyền lại: “Ngu như bò!” Vậy mà, họ cứ bắt ép trẻ nít phải cật lực uống sữa bò ngay từ khi còn sơ sinh. Họ làm như hỗng biết cái gen ngu có thể di truyền qua sữa vậy đó.

Mà phải chăng để cho lương tâm bớt cắn rứt mà họ đặt tên sữa bò trớt quớt là sữa cô gái Hà Lan, sữa Ông Thọ, sữa Con Chim, sữa Kim Cương,…?

Mà phải chăng đó là lý do để họ bày ra cái chiêu trò bổ sung thêm dưỡng chất bổ não DHA vô sữa bò để bán kèm 2-in-1 hốt bạc double luôn?

Ai chớ tôi là nghi lắm nghen…

P.H.P.

+ Ảnh gốc từ Internet. Thanks.