Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Cô hàng xóm thanh xuân

Cô hàng xóm bâng quơ:

“Thanh xuân như thể tách trà,

 Anh cà rà miết, nguội là chớ hâm”.

Tôi ngây thơ nên hoang mang, không hiểu thâm ý của cổ.

Liệu tôi có nên cho tàu vào khoan thăm dò không?

Liệu có ảnh hưởng chi tới đại cục, khi tôi muốn giữ mối quan hệ hữu hảo với lão hàng xóm – trời sanh ra tôi, sao còn đẻ ra lão…

Mà ai biếu thiên thư định tôi có cô hàng xóm chi…

P.H.P.

+ Ảnh: Intermet. Thanks.