Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Ngày cuối tháng âm dương

Bữa nay là ngày cuối cùng của tháng âm dương (cõi trên tháng 7-2019 và cõi dưới tháng 6 năm Kỷ Hợi). Từ ngày mai là cả âm dương cùng một ngày với nhau suốt tháng.

Bữa nay là ngày thứ 212 của năm 2019 có 365 ngày và tuần thứ 31 trong 52 tuần của năm 2019.

Và từ ngày mai tháng Bảy Cô hồn tới nhiệm kỳ ai đó độ. Bạn hiểu hôn?

Vậy nên, bữa nay, muốn mần gì thì bạn tranh thủ mần đi nghen. Ủa, cô hàng xóm đâu mà sáng giờ trốn biệt vậy ta?

P.H.P.