Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Phong Vũ bắt đầu bán tủ lạnh online

Ngày 8-8-2019, hệ thống cửa hàng công nghệ Phong Vũ đã mở bán thêm sản phẩm tủ lạnh trên website bán lẻ sản phẩm công nghệ của mình, kèm theo đó là chương trình giảm giá đến 20% cho tủ lạnh Samsung.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.