Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Xấu tánh…

Tôi cực không thích cái kiểu mỗi khi Việt Nam xảy ra vụ tệ lậu, xấu xí gì, báo chí lập tức sục sạo tìm viết những vụ tương tự ở Mỹ hay nước khác. Ý đồ muốn nói ở xứ người cũng như vậy, đâu phải chỉ có ở xứ Việt. Kỳ cục! Xấu tánh! Cứ học như vậy, biểu sao mãi vẫn không trưởng thành cho bằng chúng bạn!

P.H.P.