Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

CMS trở thành nhà phân phối màn hình Samsung Flip ở Việt Nam

Với thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Hà Nội ngày 13-8-2019, Công ty Điện tử Samsung Vina (SAVINA) đã bắt tay với Công ty Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS) – thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC để CMS trở thành nhà phân phối duy nhất cho sản phẩm bảng tương tác Samsung Flip tại thị trường Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.