Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Dùng video ngắn quảng bá du lịch Ninh Bình trên TikTok

Tiếp tục thực hiện chuỗi Chương trình quảng bá Du lịch Việt Nam với tên gọi #HelloVietnam, nền tảng video ngắn TikTok ngày 14-8-2019 đã ký kết với ngành du lịch và địa phương phát động Chiến dịch quảng bá du lịch Ninh Bình trên nền tảng TikTok với tên gọi #HelloNinhBinh.  Đây cũng là hoạt động hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2020 được tổ chức tại Ninh Bình.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.