Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Hại não…

Luận án “tiếng sỉ” cấp tỉnh: Mấy vấn đề về diễn biến tác động trong mối quan hệ phức tạp.

Cụm từ “tác động” trong thời đại Công nghiệp 4.0 được vận dụng rất linh hoạt và có hiệu quả.
– Quan A không hề đá ai mà chỉ “dùng chân tác động lên người” anh B.
– Lão X không hề hiếp dâm mà chỉ “dùng cái dùi của mình tác động trúng cái mõ” của cháu gái hàng xóm.
– Giờ là tác động trong thi cử.

Mà bà phó sở cũng mất cảnh giác tới mức để cô em chồng mình tác động nâng điểm thi cho con mình là cháu ruột cô em chồng, tức con ruột của anh ruột của cô em chồng.

Mà cái cô phó phòng của sở kia cũng tự diễn biến suy thoái tới mức tác động chị dâu mình chịu nâng điểm thi cho cháu ruột gọi cô là cô, tức con ruột của anh ruột mình và con ruột của chị dâu mình.

Mà cái ông gì đó cũng quá thiếu trách nhiệm, xao lãng, mất cảnh giác để cho vợ mình và em gái mình phải vi phạm kỷ luật vì nâng điểm thi cho con mình, tức con của vợ mình và cháu của em gái mình mà ông ấy chớ hề được báo cáo để biết cho tới khi vợ mình (tức mẹ con mình) và em gái mình (tức cô con mình) bị kỷ luật chiềng làng. Hồng phúc là ông ấy hình như chỉ có lỗi vì có vợ và em gái bị kỷ luật vì nâng điểm thi cho con ông ấy. Hai phụ nữ này không biết giữ gìn uy tín cán bộ cho chồng ruột và anh ruột mình.

P.H.P.