Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Samsung Vina có nhiều hoạt động tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019

Công ty Điện tử Samsung Vina đã có nhiều hoạt động tại Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 – Industry 4.0 Summit 2019 diễn ra vào ngày 2 và 3-10-2019 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Samsung Vina đã cam kết đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Diễn đàn này là một sự kiện quan trọng do Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp tổ chức với sự phối hợp của các cơ quan cấp cao như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và một số bộ ngành khác.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.