Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

TikTok khởi động chương trình TikTok Trends Việt Nam tiếp thị qua video ngắn

Nền tảng video ngắn TikTok ngày 10-10-2019 tại TP.HCM đã khởi động chương trình TikTok Trends tại Việt Nam. Chương trình với quy mô toàn khu vực sẽ mang đến những kiến thức và thông tin giá trị cho các thương hiệu nói riêng và toàn ngành truyền thông, quảng cáo nói chung về cách tận dụng hình thức quảng cáo qua video ngắn trên TikTok một cách hiệu quả nhất.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.