Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

No Bra Day

Hình như mối quan hệ giữa Ngày Doanh nhân 13-10 ở Việt Nam và Ngày No Bra Day 13-10 ở Mỹ nằm ở chỗ… cái móc khóa.

Doanh nhân lâu nay vẫn muốn được cởi trói mở khóa.

(Ảnh: Internet. Thanks.)