Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Hộ chiếu điện tử càng sớm càng tốt

Trong dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam mà theo chương trình làm luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa 14 đang diễn ra, có một cái mới là quy định về hộ chiếu điện tử (e-passport). Đây là cơ sở pháp lý để cơ quan hữu trách Việt Nam tiến hành phát hành hộ chiếu có gắn chíp chứa dữ liệu ID được mã hóa gắn bên trong.

Việc phát hành hộ chiếu điện tử không chỉ là cho phù hợp với xu thế cũng như yêu cầu của thế giới mà ở một khía cạnh nào đó còn giúp tăng giá trị cho hộ chiếu Việt Nam. Bởi hộ chiếu điện tử bên cạnh tính tương thích, đáp ứng yêu cầu quy định nhập cảnh của phần lớn thế giới hiện nay, còn khó làm giả hơn. Một trong những yêu cầu do Mỹ đưa ra để công dân các nước được miễn visa vào Mỹ (theo chương trình Visa Waiver Program, hiện gồm 37 nước và lãnh thổ Đài Loan) là phải có hộ chiếu điện tử. Ngày càng có thêm nhiều nước áp dụng quy trình xuất nhập cảnh tự động (chỉ cần đưa hộ chiếu qua máy mà không phải trực tiếp làm việc với nhân viên xuất nhập cảnh), và hộ chiếu điện tử là một lợi thế.    

Nó không chỉ có lợi cho Việt Nam trong tiến trình hội nhập quối tế ngày càng sâu rộng mà còn giúp bảo đảm tốt hơn quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân Việt Nam (đã được quy định tại Điều 23, Hiến pháp năm 2013).

Xin mời đọc bài in trên báo Người Lao Động Chủ nhật 3-11-2019 và trên báo Người Lao Động Online.

PHẠM HỒNG PHƯỚC