Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Bkav phát triển hệ thống Bphone Store trước khi ra mắt Bphone thế hệ 4

Ngày 12-11-2019 trên tài khoản Facebook của mình, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch – CEO của Bkav, đăng post: ” Chuỗi Bphone Store đang được mở rộng trên toàn quốc, ngay từ hôm nay.” Ông nói thêm: ” Chuỗi Bphone Store sẽ được mở rộng trên toàn quốc. Chúng tôi đang rất hào hứng với kế hoạch này!” Ông đăng kèm ảnh chụp Bphone Store đầu tiên được mở ở Hà Nội.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.

https://mediaonlinevn.com/2019/11/13/bkav-phat-trien-he-thong-bphone-store-truoc-khi-ra-mat-bphone-the-he-4/