Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Nhân tài và nhân tai

Báo Dân Trí đang chuẩn bị trao giài thưởng thường niên Nhân Tài Đất Việt 2019.

Ừ, cứ coi như một phát kiến ứng cử giải một năm nào đó với việc mở ra giải ngược lại, gọi là “Nhân Tai Đất Việt”.

Giải Nobel còn có giải phản Nobel là Ig Nobel, hay giải điện ảnh Oscar còn có giải ngược lại là Golden Raspberry Awards (Mâm xôi Vàng).

Tôi xin xung phong nhận giải Nhân Tai Đất Việt đầu tiên như là người phát kiến sáng lập giải này. Chỉ quan ngại là ban tổ chức không đủ tiền mua kỷ niệm chương trao giải vì hàng hàng lớp lớp ứng viên sáng giá.

Cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã kết Truyện Kiều bằng câu “Chữ tài liền với chữ tai một vần” như một lời cảnh báo.

P.H.P.