Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Hoang mang cuối tuần

Tôi chưa biết bơi. Giờ thấy vầy ham quá. Vậy liệu làm theo dân gian truyền tụng cho chuồn chuồn cắn lỗ rún thì tôi có thể bơi được right-and-now không? Mà nếu cho chuồn chuồn cắn lỗ rún thì cho mấy con cắn: nam thất nữ cửu – bán nam bán nữ bát?

Nghe đồn trend bây giờ muốn hỏi gì không còn cần cụ Gúc-gồ mà chỉ việc lên Patêbốc…

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.