Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

GoViet đã sửa xong lỗi hiển thị tên địa danh tự nhiên trên bản đồ ứng dụng

Phòng Truyền thông của dịch vụ gọi xe công nghệ GoViet ngày 25-11-2019 cho biết GoViet dã sửa xong lỗi hiển thị tên địa danh tự nhiên trên bản đồ của ứng dụng.

Bản đồ app GoViet khi bị sự cố mất hiển thị chú thích địa danh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông (bên trái) và sau khi được sửa lỗi đã hiển thị chú thích đầy đủ (bên phải).

Xin mời đọc bài trên MediaOnline.