Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

GATO

Tôi có một bộ phận không nhỏ bạn bè và người quen biết là quan chức. Họ bênh đỡ Trung Quốc chằm chặp, nhưng không có ai chịu mua nhà, gởi con cháu du học bên đó. Họ rầy Mỹ ra rả, nhưng khi về hưu, họ đùng cái sang Mỹ sống trong những ngôi nhà đã mua sẵn từ lâu cùng con cái du học, làm việc ở đó.

Tôi GATO với họ á!

P.H.P.