Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Boeing tặng 48 triệu USD cho hơn 400 tổ chức từ thiện trên toàn cầu

Vào dịp “Thứ Ba Trao Tặng” (Giving Tuesday) năm 2019 (ngày 3-12), hãng chế tạo máy bay Boeing đã công bố gói tài trợ từ thiện năm 2019 với tổng giá trị hơn 48 triệu USD. Các khoản tài trợ sẽ được chuyển đến 404 tổ chức từ thiện tại 50 quốc gia và các chương trình quỹ tài trợ từ nay đến năm 2020 và cả sau đó. Khoản trao tặng mới nhất này đưa tổng số tiền tài trợ của Boeing trong năm 2019 vượt qua con số 230 triệu USD. Khoản tiền này bao gồm các khoản tài trợ từ thiện, đóng góp từ công ty, đóng góp của nhân viên và quỹ đối ứng nhân viên.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.