Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

GrabFood thêm tùy chọn không dùng đồ nhựa để giảm rác thải có hại

Sau một tháng thử nghiệm, ngày 3-12-2019, siêu ứng dụng đa dịch vụ Grab ở Việt Nam đã chính thức triển khai sáng kiến “Giảm nhựa sống xanh”, bước đầu chung tay cùng cộng đồng giảm rác thải nhựa khi đặt thức ăn trên dịch vụ GrabFood.

Theo đó, “Không lấy dụng cụ ăn uống nhựa” (No cutlery provided) được thiết lập là lựa chọn mặc định với tất cả đơn hàng GrabFood từ các đối tác nhà hàng theo mô hình tích hợp (IM, có dấu “tích” xanh) kể từ ngày 3-12-2019. Từ nay, người dùng sẽ không nhận được đũa, muỗng, nĩa dùng một lần, trừ khi yêu cầu được cung cấp các vật dụng này bằng cách chọn “Lấy dụng cụ ăn uống nhựa” (Cutlery will be provided) trước khi hoàn tất đơn hàng.

Mời đọc nội dung trên MediaOnline.