Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Từ Mulan thanh Murderer

Không bình luận gì vì tự thân tấm ảnh đã nói nhiều điều. Tôi chỉ bái phục trí tuệ và tài nghệ của người dùng photoshop này. Mà từ Mulan – Hoa Mộc Lan trở thành Murderer – Kẻ sát nhân mong manh như một nhát cọ…

+ Ảnh: Internet. Thanks.