Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

LANXESS đẩy mạnh cuộc chinh phục mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2040

Công ty hóa chất chuyên dụng LANXESS (Đức) đã đặt mục tiêu bảo vệ môi trường đầy tham vọng, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khí thải nhà kính từ khoảng 3,2 triệu tấn CO2 ở thời điểm hiện tại và đạt ngưỡng trung hòa khí hậu (climate-neutral) vào năm 2040. Mục tiêu đến năm 2030 của LANXESS là cắt lượng khí thải xuống còn khoảng 1,6 triệu tấn CO2 (giảm 50% so với hiện tại).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.