Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Theo dõi chất lượng không khí và chỉ số UV ngay trên Zalo

Theo thông tin mà Zalo gửi cho báo chí ngày 13-12-2019, từ nay, người dùng ứng dụng Zalo có thể dễ dàng cập nhật chất lượng không khí và chỉ số UV theo địa điểm và thời gian thực để chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.