Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Mavin công bố vận hành chính thức phần mềm ERP của SAP cho ngành thức ăn chăn nuôi

Tập đoàn Mavin ngày 17-12-2019 tại Hà Nội đã công bố vận hành chính thức Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA cho ngành thức ăn chăn nuôi Mavin Feed. Đây là một dự án nằm trong Chương trình chuyển đổi số của Mavin.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.