Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Chuyện “mây đen” và “mặt trời” của World Bank với Việt Nam

Báo chí chính thống đã hại ông ấy khi giựt tít “câu view” làm bạn đọc ngộ nhận đó là lời ông ấy nói. Thật ra, ông ấy chỉ trích dẫn nhận định của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Và cái cụm từ “Dark clouds continue to gather in the global economy” (Những đám mây đen tiếp tục kéo về bao phủ nền kinh tế toàn cầu) được WB sử dụng trong nhiều báo cáo trong những ngữ cảnh khác nhau vào những thời điểm khác nhau và với những nước khác nhau. Ngay trong phát biểu của mình tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương diễn ra trong hai ngày 30 và 31-12-2019, ông ấy cũng nói rõ đó là nhận định của WB.

Hồi năm trước, WB còn dùng từ nghe “ghê”hơn là “storm clouds” (những đám mây bão) chớ không phải chỉ là “dark clouds” như năm nay.

Bạn có thể tải về bản tiếng Việt của báo cáo này tại đây.

Và đây là nguyên bản tiếng Anh Finance in Transition : Unlocking Capital Markets for Vietnam’s Future Development phát hành ngày 17-12-2019.

Quan điểm nhất quán của tôi là sự thật là sự thật. Cái gì là sự thật thì ta phải tôn trọng nó. Không thể hồ đồ và cưỡng ép phục vụ ý muốn chủ quan của mình đặng. Và ở đây, tôi chỉ nói trong phạm vi cái cụm từ nhận định của WB. À há.

P.H.P.