Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Canh Tý Mouse Soup

Năm Tý trong tiếng Anh là ” Year of the Rat”. Mà tôi muốn dịch chữ “Canh Tý” qua English đặng gởi thiệp mừng cô hàng xóm cho nó sang và trí tuệ. Tôi bèn dịch là ” Mouse Soup” bởi nhớ hồi trước 1975 có ai đó dịch “Canh gà Thọ Xương” trong câu ca dao “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương” là “Chicken Soup Tho Xuong”.

Rồi có anh bạn ở Đồng Nai lại kêu tôi dịch là “A Little Soup”. Tôi hoang mang vì anh này có nickname là Hai Ẩu. À, vậy thì dịch là “Tiny Soup” coi có chữ Ti giống Tý hơn hén.

Lại có cô em bày dịch “Guard Mouse” cho sát nghĩa. Chỉ có điều tôi hỗng chắc là “mình canh Tý” hay “Tý canh mình” á.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.