Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Qualcomm và ZTE thực hiện cuộc gọi 5G Voice Over NR

Qualcomm và ZTE Corporation vừa hợp tác cùng nhau thực cuộc gọi Voice over New Radio trên mạng 5G.  Được thực hiện trên thiết bị điện thoại thông minh 5G thử nghiệm chạy trên Hệ thống Modem-RF Qualcomm Snapdragon 5G và thông qua trạm phát sóng 5G NR của ZTE, cuộc gọi đã thành công khi đáp ứng được tất cả các thông số kỹ thuật của 3GPP Release 15 trên dải phổ 2,5 GHz (n41).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.