Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Grab được bình chọn là “Công ty công nghệ có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020″

 Grab Việt Nam, siêu ứng dụng đa dịch vụ, ngày 14-2-2020 đã được ITviec.com, chuyên trang việc làm dành cho giới công nghệ, bình chọn là “Công ty công nghệ có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020″ (Best IT Companies 2020).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.