Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Google lần đầu tiên tôn vinh Ca Trù nhân ngày Giỗ tổ nghiệp

Ngày 23-2-2020, các thiết bị kết nối Internet với IP từ Việt Nam khi mở trang chủ của Google.com.vn  (Google Search) sẽ thấy logo Google của trang này đã được thay bằng một Doodle vinh danh loại hình nghệ thuật Ca Trù của Việt Nam nhân ngày Giỗ tổ nghiệp Ca Trù (23-2). Đây là lần đầu tiên Google vinh danh Ca Trù trên trang chủ của mình. Google nói rằng việc này là một trong những hoạt động của Google góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam trong thời gian qua.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.