Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

CDC Mỹ đã đưa Việt Nam khỏi danh sách các nước cần lưu ý phòng ngừa dịch COVID-19

Trong lần cập nhật mới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) Mỹ đã bỏ Việt Nam ra khỏi nhóm điểm đển cần lưu ý gọi là “nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng” (Risk of Community Spread). Nhóm điểm đến này giờ chỉ còn 3 là Singapore, Taiwan và Thái Lan. Nhóm này trước đó được gọi là “lây nhiễm trong cộng đồng rõ ràng” (Apparent Community Spread), là những điểm đến tuy chưa tới mức CDC phải áp dụng Cảnh báo Du hành (Travel Notice), nhưng cần lưu ý phòng ngừa dịch bệnh.

Nhóm có mức cảnh báo cao nhất – Level 3 – Warning ngoài Trung Quốc giờ có thêm Hàn Quốc. Đây là mức CDC khuyến cáo công dân Mỹ tránh đi tới nếu không thật cần thiết.

Mức Level 2 – Alert gồm Iran, Ý và Nhật Bản. Đây là các nơi đến mà du khách phải thực hiện các biên pháp phòng ngừa thông thường nâng cao (Enhanced Precautions).

Mức Level 1 – Watch giờ chỉ còn Hong Kong. Đây là mức quan sát mà CDC yêu cầu công dân Mỹ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường (Usual Precautions).

Trong lần cập nhật ngày 26-2-2020, CDC đưa 5 nước Trung Quốc, Iran, Ý, Nhật Bản và Hàn Quốc vào nhóm “Các khu vực địa lý bị ảnh hưởng với sự lây truyền rộng rãi hay kéo dài” (Affected Geographic Areas with Widespread or Sustained Community Transmission).

Cảnh báo du hành của CDC Mỹ có 3 cấp:

– Level 1 (Green) – Watch (quan sát): Practice Usual Precautions (thực hiện các sự phòng ngừa thông thường). CDC giải thích: CDC không khuyến nghị hủy hoặc hoãn chuyến đi đến các điểm đến Level 1 này. Du khách nên thực hành các biện pháp phòng ngừa thông thường.

– Level 2 (Orange) – Alert (báo động): Practice Enhanced Precautions (thực hiện các sự phòng ngừa nâng cao). Với tình hình dịch COVID-19, CDC giải thích về Level 2: Những điểm đến này đang trải qua sự lây nhiễm trong cộng đồng kéo dài về bệnh hô hấp do coronavirus mới (COVID-19) gây ra. Virus có thể lây từ người sang người. Người lớn tuổi và những người mắc bệnh mạn tính nên cân nhắc hoãn việc đi lại không cần thiết.

– Level 3 (Red) – Warning (khuyến cáo): Avoid Nonessential Travel (tránh chuyến đi không cần thiết).

Theo giải thích của CDC, thuật ngữ Apparent Community Spread này để chỉ các nước mà tình hình virus dịch bệnh đã tới mức lây lan trong cộng đồng, giữa người với người, trong đó có những trường hợp không rõ bị lây nhiễm ra sao và ở đâu. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm ở các nước này chưa tới mức để CDC phải áp dụng Cảnh báo du hành. Cụ thể là CDC không đưa ra khuyến cáo công dân Mỹ tránh đến các điểm đến lưu ý này. Việc xếp loại là để người ta cân nhắc và quyết định, cũng như chủ động phòng ngừa bảo vệ an toàn cho mình.

Coronavirus Disease 2019 Information for Travel

HANH LEE