Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Bản đồ cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới từ hãng tin Bloomberg

Bản đồ dịch bệnh COVID-19 trên khắp thế giới do hãng tin Mỹ Bloomberg cập nhật. Đây là bản đồ tương tác, bạn có thể rê chuột hay chạm lên từng khu vực để có thông tin chi tiết cập nhật.

Mapping the Coronavirus Outbreak Across the World.