Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Sự hợp nhất của công nghệ SD-WAN và bảo mật trong năm 2020

Dự đoán trước tương lai không phải lúc nào cũng khó như ta nghĩ. Điều này bao gồm việc nhìn nhận và thấu hiểu khái niệm về những điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là khi bạn nhận ra một tình huống chắc chắn sẽ xảy ra mà không thể thay đổi được, thí dụ như mọi nhân viên ở công ty của bạn sẽ đều có thể tiếp cận với sức mạnh của chuyển đổi số (digital transformation) và sau đó xác lập một đường kết nối giữa hiện tại với tương lai. Khi những thử thách có vẻ như không thể vượt qua xuất hiện, tiến trình hướng tới kỳ vọng trong tương lai sẽ bị ngừng lại cho đến khi giải quyết xong vấn đề.

Giải pháp kết nối hệ thống chi nhánh.

May mắn thay, con người chúng ta thường rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.