Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Một cuộc khảo sát về những thương hiệu ví điện tử phổ biến tại Việt Nam

Công ty nghiên cứu thị trường Cimigo ngày 25-3-2020 đã công bố kết quả nghiên cứu về nhận định và hành vi của người dùng đối với những thương hiệu ví điện tử (e-wallet) phổ biến tại Việt Nam. Kết quả được đưa ra dựa trên cuộc khảo sát với 505 khách hàng tại TP.HCM và Hà Nội đã từng sử dụng ít nhất một ví điện tử trong quý 4-2019. Ngoài việc ghi nhận về nhận định và hành vi của người dùng đối với những thương hiệu ví điện tử phổ biến tại Việt Nam (ở đây khảo sát MoMo, Moca và ZaloPay), cuộc khảo sát còn tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ưu tiên lựa chọn ví điện tử nào của người dùng, làm tiền đề tham khảo để các ví điện tử ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.