Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

Thế giới hơn 100.000 người chết vì coronavirus

Vào lúc 16:56 GMT ngày 10-4-2020 (23:56 VNT cùng ngày), trang Worldometer cập nhật có 1.652.643 người nhiễm novel coronavirus và 100.371 người chết vì bệnh COVID-19 tại 210 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Toàn bộ Châu Âu 49 nước đều có người nhiễm virus SARS-CoV-2, hiện có 803.996 người bệnh và 68.806 người chết (chiếm 8,55% tổng nhiễm); có 192.832 người khỏi bệnh (chiếm 23,98% tổng nhiễm) và đang điều trị cho 542.358 người bệnh. Đại đa số người bệnh là ở 4 nước Tây Ban Nha (157.053), Ý (147.577), Đức (119.624), và Pháp (117.749). Anh hiện đã có 70.272 người bệnh. Đại đa số người chết là ở 4 nước Ý (18.849), Tây Ban Nha (15.970), Pháp (12.210), và Anh (8.958).

Toàn bộ Châu Mỹ 35 nước đều có người nhiễm virus SARS-CoV-2, hiện có 553.508 người bệnh và 20.619 người chết (chiếm 3,72% tổng nhiễm); có 37.295 người khỏi bệnh (chiếm 6,73% tổng nhiễm) và đang điều trị cho 525.594 người bệnh. Cả Châu Mỹ chủ yếu một mình Mỹ gánh nặng nhất với 478.366 người bệnh và 17.927 người chết.

Châu Á đã có 40 nước nhiễm virus, hiện có 273.617 người bệnh và 10.202 người chết (chiếm 3,72% tổng nhiễm); có 133.541 người khỏi bệnh (chiếm 48,80% tổng nhiễm) và đang điều trị cho 129.874 người bệnh. Chỉ còn 3 nước Châu Á chưa có báo cáo ca nhiễm nào: North Korea, Tajikistan, và Turkmenistan. Châu Á về số người nhiễm thì có 3 nước đông nhất là Trung Quốc (81.907), Iran (68.192), Thổ Nhĩ Kỳ (47.029); còn về số tử vong có 3 nước Iran (4.232), Trung Quốc (3.336) và Thổ Nhĩ Kỳ (1.006).

Châu Phi đã có 52 nước nhiễm virus, hiện có 13.228 người bệnh và 676 người chết (chiếm 5,11% tổng nhiễm); có 2.135 người khỏi bệnh (chiếm 16,14% tổng nhiễm)và đang điều trị cho 10.417 người bệnh. Chỉ còn 2 nước Châu Phi chưa có báo cáo ca nhiễm nào: Comoros và Lesotho.

Điều nguy hiểm là các đường biểu diễn về ca nhiễm và ca tử vong của thế giới từ trung tuần tháng 3-2020 vẫn đang tiếp tục lao lên gần như dốc đứng chưa biết đâu là đỉnh. Tốc độ gia tăng ca nhiễm và ca tử vong ngày càng lớn. Mỗi ngày có hơn 60.000 người nhiễm mới (từ ngày 26-3) và hơn 5.000 người chết (từ 2-4).

P.H.P.