Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Tôn trọng niềm tin tôn giáo của người khác

Sau khi A Phủ nói rằng mình hỗng có ưng cái bụng chuyện người tu hành này lại thể hiện công khai lòng sân si, đố kị đối với người tu hành đồng đạo khác, có bạn đã ái ngại sợ A Phủ rơi vào cái bẫy trend “đạo này thích nói về đạo nọ”.

Thiệt tình A Phủ đâu có dám nói người tu hành thuộc đạo nào đâu. Mà đạo nào không có những người vẫn còn nặng lòng trần tục như vậy. Có trùng hợp chăng là hên xui, đâu phải lỗi của A Phủ.

Một nguyên tắc bất di bất dịch của A Phủ ngay từ ngày đầu hạ san là không tranh cãi về chính trị và tôn giáo, cũng như về sắc đẹp của phụ nữ.

Ảnh do AI Microsoft Designer DALL-E 3 tạo. Thanks.

A Phủ chưa từng bao giờ nói về chuyện đạo của người khác. Nếu có thảng hoặc chăng là khi có chuyện phổ quát quốc dân đồng bào đại chúng có liên quan tới đạo nào đó. Mà nhà A Phủ là hòa đồng tôn giáo đó nghen.

Nhân tiện, A Phủ cũng khẳng định rằng mình chưa bao giờ đồng ý chuyện tu sĩ hay giáo sĩ của đạo này lại đi lạm bàn sâu về giáo lý và cách hành đạo của đạo khác; đừng nói chi là tự cho mình có quyền phán xét đạo khác. Dù trong đạo của mình, người đó có thâm sâu, hiểu rộng ra sao, nhưng hầu như chẳng thể hiểu thấu đáo đạo khác bằng người của đạo đó, huống chi là bằng tu sĩ hay giáo sĩ của đạo khác. Mỗi đạo có niềm tin riêng, thậm chí là mầu nhiệm phải tin, mà chỉ những tín đồ mới thấu cảm và chấp nhận được. Tín đồ là người hiểu và chấp nhận đức tin của một tôn giáo.

Cả đời mình, A Phủ luôn trân trọng niềm tin tôn giáo chân chính của mọi người chung quanh mình. Tín ngưỡng thì mang tính cá nhân có thể hên xui tùy trường hợp (thậm chí là sa đà mê tín); còn tôn giáo thì mang tính phổ quát và có những căn cơ, chân giá trị cùng với giáo lý và giáo luật.

A.P.